We willen Gods liefde aan iedereen om ons heen laten blijken, en een veilige plaats voor mensen zijn

Het Kruispunt is een regiogemeente. Omdat we niet allemaal in dezelfde straat wonen en we tóch de saamhorigheid willen bevorderen is de gemeente daarom verdeeld in een aantal huiskringen. Deze komen iedere twee weken samen en worden samengesteld uit mensen die (zoveel mogelijk) bij elkaar in de buurt wonen.

Overige bijeenkomsten

Op dit moment zijn er in diverse samenstellingen en over verschillende onderwerpen studiegroepen actief in de gemeente. Deze studiegroepen gaan onder andere over Fundamentenstudie, discipelschapstraining en Doopstudie.

Op maandagavonden wordt er vaak een bidstond (uur waarin gebeden wordt) gehouden.

Contactgegevens

Christengemeente het Kruispunt

Vroedschapstraat 11

4204 AJ Gorinchem


info@kruispuntgorinchem.nl


IBAN NL52 ABNA 0472 3057 19

ANBI 821527915


Download hier ANBI verantwoording:

ANBI verantwoording 2016

ANBI verantwoording 2017

ANBI verantwoording 2018


Of als je natuurlijk gewoon meer wilt weten over onze gemeente, kan je altijd contact met ons opnemen.

Taken en verantwoordelijkheden

In de bijbel wordt de metafoor van Het Lichaam gebruikt, om de gemeente van Christus te beschrijven. Van dat lichaam is Jezus Christus het hoofd. Wij geloven – en dragen dat ook uit – dat alleen Hij de leider van de gemeente is. Alle leden van onze gemeente zijn daarom onderdelen van dit lichaam en hebben daarin een eigen taak, inbreng en identiteit. Iedereen draagt bij aan de gemeente en niemand is de baas. Het is overigens wel zo dat de verantwoordelijkheden van de verschillende leden anders liggen. Daarom hebben we in deze gemeente oudsten aangesteld. Deze oudsten dragen (mede) verantwoordelijkheid over het welzijn van de gemeente en daarmee over de afzonderlijke leden. De gemeente erkent de oudsten, ondersteunt hen en bidt voor hen.


Johan van der Steldt

Johan is getrouwd met Henny. Johan en Henny hebben samen twee kinderen. Hun kinderen zijn inmiddels volwassen en getrouwd. Johan is sinds 2012 oudste in de gemeente. Zijn taken zijn het aansturen van het gebedsteam, muziek- en geluidsteam, (gast)sprekers uitnodigen, zending en evangelisatie en financiën.


Contact
Jacco van der Straaten

Jacco is getrouwd met Ivonne. Samen hebben ze drie kinderen. Jacco is sinds 2017 oudste, maar vanaf de oprichting van de gemeente tot 2015 is hij ook al oudste geweest. Hij is voorzitter van het oudstenteam en coördineert het pastorale team. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het tiener- en kinderwerk, de kringen en communicatie.


Contact