We zijn een kerk met passie voor Jezus en de mensen om ons heen

Klik hier voor de link naar onze livestream

Een gemeente is meer dan alleen maar een kerkdienst. Na de dienst brengen we tijd met elkaar door en door de week zijn er bijeenkomsten, zoals een bidstond, een gezamenlijke avond en huiskringen. Ook privé zijn we door de week bij elkaar betrokken.

“Gods nieuwe wereld is er juist voor hen”. Dit zijn de woorden van Jezus zelf, wanneer Hij over kinderen spreekt. Kinderwerk is belangrijk. Wij bieden kinderdiensten voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool.

Wij komen ’s zondags om 10.00 uur bij elkaar voor onze samenkomst in het WLZ Gebouw, Vroedschapsstraat 1, te Gorinchem.

Plan hier je route met Google Maps.

"Wij willen een gemeenschap van christenen zijn uit Gorinchem en omgeving met liefde voor de ander en de wereld om ons heen."

De laatste preek